Lektion 1 (Free) - Chữ cái và Chữ số tiếng Đức

Trong bài đầu tiên này, chúng ta sẽ học về cách phát âm chữ cái và chữ số trong tiếng Đức.

 Bảng chữ cái tiếng Đức gồm 30 chữ cái, trong đó bao gồm 26 chữ cái La tinh thường dùng, 3 chữ nguyên âm bị biến đổi (ä, ö, ü) và 1 dấu ngoại lệ (ß).

 Bảng chữ cái tiếng Đức và cách phát âm:

► Các bạn bấm vào đây để học phát âm bảng chữ cái tiếng Đức qua bài hát vui nhộn nhé.

 Chữ số tiếng Đức từ 1 đến 100. Để học cách phát âm các bạn click vào phần Luyện tập 2 nhé.