Kỳ thi A1

TỔNG QUAN CHUNG VỀ KỲ THI A1

1. Các phần thi và cách tính điểm trong thi A1

► Điểm tối đa mà thí sinh có thể đạt được là 100 điểm. Thí sinh sẽ đỗ kỳ thi nếu đạt tổng số điểm cả 4 phần từ 60 điểm trở lên.

► Bằng của thí sinh được đánh giá như sau:

 

2. Để thi đỗ kỳ thi A1 các bạn cần nắm vững các hiện tượng ngữ pháp quan trọng sau:

- Chia động từ

- Câu hỏi với từ để hỏi W-Frage và câu hỏi dạng có không Ja/Nein-Frage

- Câu mệnh lệnh

- Các đại từ sở hữu

- Biết cách dùng ba cách: Nominativ, Akkusativ và Dativ

 

3. Các chủ đề từ vựng hay gặp trong đề thi A1:

- Chủ đề ăn uống

- Chủ đề mua sắm

- Chủ đề công việc

- Chủ đề thời gian rảnh

- Chủ đề căn hộ

- Chủ đề gia đình

- Chủ đề kỳ nghỉ và du lịch

- Chủ đề trường học

- Chủ đề hoạt động hàng ngày

- Chủ đề sức khỏe

- Chủ đề giao thông

- Chủ đề bạn bè

 

► Các bạn có thể tải Quy chế thi A1 được ban hành chính thức của viện Goethe TẠI ĐÂY