Kỳ thi A2 - Đại học Hà Nội (HANU)

TỔNG QUAN CHUNG VỀ KỲ THI A2 - HANU

Image result for đại học hà nội

ÖSD Zertifikat A2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn do Trung tâm khảo thí và Cấp chứng chỉ tiếng Đức quốc tế ÖSD - Cộng hòa Áo tổ chức. Kỳ thi đòi hỏi kiến thức ngôn ngữ cơ bản và tương đương với trình độ cấp 2 (A2) trong hệ thống sáu cấp của Chuẩn chung Châu Âu về ngôn ngữ (GER).

1. CÁC PHẦN THI:

 THI ĐỌC

♦ Bạn đọc các văn bản như bài báo ngắn, bài quảng cáo và giải quyết các bài tập được đưa ra.

♦ Thời gian: 30 phút

► THI VIẾT

♦ Bạn viết một e-mail ngắn để trả lời cho một e-mail mà bạn nhận được.

♦ Thời gian: 30 phút

► THI NGHE

♦ Bạn nghe thông báo, tin nhắn điện thoại và cuộc phỏng vấn và giải quyết các bài tập được đưa ra.

♦ Thời gian: 15 phút

► THI NÓI

♦ Bạn giới thiệu đôi chút về bản thân mình và trả lời câu hỏi của bạn thi cùng, sau đó thống nhất hoặc cùng lên một kế hoạch nào đó với bạn thi cùng.

♦ Thời gian: 10 phút

 

2. ĐIỂM SỐ VÀ XẾP LOẠI CHỨNG CHỈ

 

3. CÁCH TÍNH ĐIỂM CHI TIẾT TỪNG KỸ NĂNG

3.1. Đọc hiểu

3.2. Nghe hiểu

3.3. Phần viết

► Bài viết thư được yêu cầu có độ dài trên 40 từ.

   ♦ 36-39 từ: trừ 1 điểm

   ♦ 35-31 từ: trừ 2 điểm

   ♦ 30-26: trừ 3 điểm

   ♦ Ít hơn 26 từ: không đạt

► Điểm tối đa cho bài viết là 15 điểm, thí sinh cần đạt được tối thiểu 3 điểm.

3.4. Phần nói

Phần nói bao gồm hai phần thi, mỗi phần thí sinh nhận được tối đa 10 điểm. Điểm tối đa cho cả phần thi là 20 điểm. Để đỗ phần thi nói tối thiểu bạn phải đạt 10 điểm.