Kỳ thi B1

TỔNG QUAN CHUNG VỀ KỲ THI B1

Goethe-Zertifikat B1 là một kỳ thi tiếng Đức cho thanh thiếu niên và người lớn. Kỳ thi chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Đức một cách chủ động, tương đương với trình độ cấp 3 (B1) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

1. KHI ĐỖ KỲ THI NÀY BẠN CHỨNG TỎ RẰNG BẠN CÓ THỂ ...

- Hiểu được những ý chính, nếu người đối thoại nói rõ ràng bằng tiếng phổ thông và nếu nội dung câu chuyện liên quan đến các vấn đề quen thuộc như công việc, trường học, giải trí, v.v.

- Tự xử lý phần lớn những tình huống có thể gặp phải khi đi du lịch tại các nước nói tiếng Đức.

- Diễn đạt một cách đơn giản và logic về các chủ đề quen thuộc và về những mối quan tâm cá nhân.

- Kể về những kinh nghiệm và sự kiện; miêu tả những ước mơ, hy vọng và mục đích; có thể giải thích ngắn về kế hoạch và ý kiến.

2. CÁC ĐIỀU KIỆN

- Kỳ thi Goethe-Zertifikat B1 cho thanh thiếu niên thích hợp cho học sinh từ 12 tuổi trở lên.

- Kỳ thi Goethe-Zertifikat B1 cho người lớn thích hợp cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.

- Để có Goethe-Zertifikat B1 thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp 3 (B1) của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

- Để có trình độ này, phụ thuộc vào kiến thức đã có sẵn và năng lực, bạn thường phải học từ 350 đến 650 tiết, mỗi tiết học là 45 phút. 

3. CÁC PHẦN THI

Kỳ thi B1 bao gồm 4 kỹ năng: đọc, nghe, viết và nói với tổng thời gian là 180 phút. Điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 100 điểm, thí sinh đỗ khi đạt tối thiếu 60 điểm. Thí sinh có thể đăng ký thi cả 4 kỹ năng một lúc hoặc thi các kỹ năng riêng lẻ.

3.1. Kỹ năng đọc

  a. Cấu trúc đề

  b. Cách tính điểm

 

3.2 Kỹ năng nghe

  a. Cấu trúc đề

  b. Cách tính điểm

3.3. Kỹ năng viết

3.4. Kỹ năng nói